Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goese Meer
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
21-03-2013
 • DOCUMENT
 • Regels
 • Artikel 1 Begrippen
 • Artikel 2 Wijze van meten
 • Artikel 3 Groen
 • Artikel 4 Sport
 • Artikel 5 Tuin
 • Artikel 6 Verkeer
 • Artikel 7 Water
 • Artikel 8 Wonen
 • Artikel 9 Waarde- Archeologie 2
 • Artikel 10 Waarde- Archeologie 3
 • Artikel 11 Waarde - Natuur en landschap
 • Artikel 12 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
 • Artikel 13 Anti-dubbeltelbepaling
 • Artikel 14 Algemene bouwregels
 • Artikel 15 Algemene gebruiksregels
 • Artikel 16 Algemene afwijkingsregels
 • Artikel 17 Algemene wijzigingsregels
 • Artikel 18 Algemene procedureregels
 • Artikel 19 Strafregel
 • Artikel 20 Overgangsrecht
 • Artikel 21 Slotregel