Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Oost
Status:
Ontwerp
Status Datum:
05-03-2013
 1. Regels
  1. Artikel 1 Begrippen
  2. Artikel 2 Wijze van meten
  3. Artikel 3 Bedrijf
  4. Artikel 4 Cultuur en ontspanning
  5. Artikel 5 Detailhandel
  6. Artikel 6 Gemengd
  7. Artikel 7 Groen
  8. Artikel 8 Horeca
  9. Artikel 9 Maatschappelijk
  10. Artikel 10 Recreatie-Dagrecreatie
  11. Artikel 11 Sport
  12. Artikel 12 Verkeer
  13. Artikel 13 Water
  14. Artikel 14 Wonen
  15. Artikel 15 Waarde- Archeologie 1
  16. Artikel 16 Waarde- Archeologie 2
  17. Artikel 17 Waarde - Natuur en landschap
  18. Artikel 18 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
  19. Artikel 19 Anti- dubbeltelregel
  20. Artikel 20 Algemene bouwregels
  21. Artikel 21 Algemene gebruiksregels
  22. Artikel 22 Algemene aanduidingsregels
  23. Artikel 23 Algemene afwijkingsregels
  24. Artikel 24 Algemene wijzigingsregels
  25. Artikel 25 Algemene procedureregels
  26. Artikel 26 Strafbepaling
  27. Artikel 27 Overgangsrecht
  28. Artikel 28 Slotregel