Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.46 Stationsgebied

De uitwerking en inpassing van de ongelijkvloerse spoorkruising nabij de Van Hertumweg is een complexe opgave in ruimtelijke, financiƫle en technische zin. Met deze ontwikkeling ontstaan tevens kansen om in het ruimtelijk nogal gefragmenteerde gebied meer samenhang en lijn te brengen. Er speelt een veelheid aan belangen en aspecten zoals de positie van het busstation, goede fietsroutes, gebruik en uitstraling van station en stationsplein, aansluiting westelijke ringbaan, aansluiting Marconiterrein, parkeren etc. Ook de gehele of gedeeltelijke transformatie van het gebied tussen het spoor, de M.A. de Ruyterlaan en de Piet Heinstraat hoort hierbij. Met de ontwikkelingen zal ruimte ontstaan voor nieuw programma waarbij de plannen zodanig opgezet moeten worden dat de uitwerking in maat en schaal kan reageren op de toekomstige vraag. Vanwege de ligging nabij centrum en openbaar vervoer ligt de nadruk voor nieuw programma op kantoren, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. Wonen ligt vanwege de beschikbare alternatieve locaties minder voor de hand.