Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.42 Goese Poort/Klein Frankrijk

Klein Frankrijk en de Goese Poort zijn in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw aangelegd en behoren tot de oudere bedrijventerreinen van Goes. Klein Frankrijk is ooit aangelegd als een bedrijventerrein en kent inmiddels een relatief grote variatie in functies. Mede door het vrijkomen van panden en vanwege de parkeerproblematiek is een heroriëntatie op dit gebied nodig. Daarbij ligt het niet meer voor de hand het gehele terrein nog langer primair als bedrijventerrein te zien. Van de locatie Goese Poort aan de overzijde van de Ringbaan-West zijn de bedrijven al geruime tijd vertrokken. Langs de rand zijn enkele kantoren gevestigd, de rest van de locatie wacht op een nieuwe invulling. Vanwege de zichtlocatie en de ligging nabij hoofdontsluitingswegen is het gebied geschikt voor diverse functies, gedacht wordt aan grootschalige detailhandel al dan niet in combinatie met een hotel/restaurantcomplex.