Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.41 Poelbos

De wens bestaat om het Poelbos beter bereikbaar te maken vanuit de stad en het bos en omgeving een grotere functie te geven als stedelijk recreatiegebied. Door meer functies, meer mensen en meer beweging in de omgeving komt het bos gevoelsmatig al dichterbij. Dat kan worden versterkt door complementaire functies toe te voegen zoals een manege en een theehuis. De relatie en verbindingen met de bestaande stad zijn een bijzonder punt van aandacht. Deze ontwikkeling heeft uiteraard een sterk raakvlak met de inpassing van het nieuwe bedrijventerrein in de omgeving.