Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.40 Uitbreiding bedrijventerrein De Poel

Zoekgebied voor nieuw bedrijventerrein. Het is belangrijk dat de Poel V optimaal faseerbaar is en dat zowel de kwalitatieve inpassing als de economische haalbaarheid bij een eindplaatje van zowel 15 als 35 hectare gezond blijven. Deze locatie aan de westzijde van de Deltaweg biedt hiertoe mogelijkheden. De locatie sluit aan bij bestaand bedrijventerrein, kan goed worden ontsloten en de beschikbare ruimte en de daar reeds gevestigde functies bieden voldoende aanknopingspunten. Voor het nieuwe bedrijventerrein zal een energievisie worden opgesteld, waarin de kansen voor lokale opwekking en gebruik van duurzame energie worden geïnventariseerd. Behalve de faseerbaarheid zijn een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing leidende thema’s voor de verdere uitwerking. Daarbij ligt er een directe relatie met (de ontwikkelingen in en nabij) het Poelbos. De omvang van de locatie biedt een zekere overmaat die de inzet van landschappelijke middelen mogelijk maakt ten behoeve van de kwaliteit van het gebied in een ruimer kader.

Door de strategische ligging is de locatie ook geschikt voor bijzondere (boven)regionale functies waarbij vooral aan leisure en vrije tijd wordt gedacht. Eventueel in aansluiting op Hotel Goes en de Zeelandhallen.