Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.38 Toekomstige herstructurering wonen

Bij de herstructurering van potentieel kwetsbare buurten, wijken en dorpen wordt ingespeeld op veranderende woonwensen en wordt ingezet op verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefomgeving. Bij dergelijke grootschalige vernieuwingen ligt de nadruk vooral op de sociale woningvoorraad. Met woningcorporatie RWS zal de komende jaren een strategie worden bepaald om Goes-Zuid en/of Goes-Oost aan te pakken. Binnen deze twee wijken lijkt op diverse locaties uit ruimtelijk oogpunt verdunning een goede strategie (woningen samenvoegen of slopen en minder terugbouwen). Dit zal de toekomstige waardering van het woongebied positief beïnvloeden maar maakt de opgave in financieel opzicht extra lastig.