Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.35 Dijken

De inpolderingsgeschiedenis is het meest duidelijk aan de dijken af te lezen. De oudere polders worden omgeven door betrekkelijk lage dijken, nog steeds in het landschap aanwezig en hier en daar met populieren begroeid. De dijken van de nieuwere polders, die ongeveer twee eeuwen jonger zijn, zijn hoger en meer beplant, vaak met dubbele rijen populieren. In dit open landschap zijn het voornamelijk de dijken die het gezichtsveld en de schaal van het landschap bepalen. De dijken hebben dan ook een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde.