Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.34 Natuur

Het Veerse Meer en de Oosterschelde zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Naast het open water zijn er schorren, bij eb droogvallende platen en slikken te vinden. De hoger gelegen platen worden als broedgebied voor vogels en andere dieren gebruikt. De Westerschenge, De Weel, de Oosterschenge en de Deesche watergang hebben een belangrijke natuurfunctie. Tussen de Westerschenge en de Oosterschenge wordt een ecologische verbinding gerealiseerd waardoor er samen met de nieuwe natuurgebieden een in oostwestelijke richting belangrijke doorgaande ecologische zone tot stand komt. De bestaande gebieden rond de Weel en rond de Deesche watergang uitgebreid met nieuwe natuur. De dijken in het buitengebied van Goes zijn gedeeltelijk aangewezen als bestaande natuur en voor een deel als agrarisch beheersgebied. Dit is ook het geval voor de ring van Tervaate en enkele gebieden op de overgang van de kreekrug naar de poel.