Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.32 Park- en groenstructuur (in bebouwd gebied)

De hoofdgroenstructuur omvat elementen als parken, lanen, bufferzones, bosgebied en stadsentrees. Groenvoorzieningen zijn van belang voor het leefmilieu in de stad. De grote groenelementen zorgen daarbij ook voor samenhang en structuur. De groene buffers aan de randen van Goes zorgen voor de overgang naar het omliggende buitengebied en het zicht vanaf de snelwegen. Dit zijn waardevolle overgangsgebieden. De gemeente gaat op zoek naar uitbreiding van het bovenwijkse gebruiksgroen en kijkt daarbij ook kritisch naar de gebruikswaarde van de huidige (grotere) groenelementen in recreatief opzicht. Bovenwijkse groenvoorzieningen hebben een recreatieve functie voor meerdere doelgroepen. Er wordt naar gestreefd samenhangende groenstructuren te vormen, waarbij grotere groengebieden met elkaar verbonden worden. De sportparken (oa het Schenge) krijgen een groenere inrichting met recreatieve functies. Hierdoor kunnen deze deel uit maken van de groenstructuren.