Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.31 Poelgronden

Binnen Goes is het oppervlakte aan Poelgronden beperkt. Ten zuiden van de snelweg loopt dit landschapstype door. Door de ruilverkaveling is er niet veel meer over van dit oorspronkelijke landschap van laag gelegen natte gronden. Alleen bij ’s-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen en in de Ring van Tervate vinden we nog herkenbare overblijfselen. Het streven is deze residuen te beschermen en versterken en waar mogelijk tot samenhangende structuren bijeen te brengen.