Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.30 Het oude eiland Wolphaartsdijk en de jonge aanwaspolders

Het voormalige eiland Wolphaartsdijk heeft een karakteristieke ruimtelijke structuur waarin afleesbaar is hoe het eiland telkens werd uitgebreid met een nieuw stukje polder, dat als een schil tegen de voorgaande polder is gelegen. De open ruimtes in de polders dragen bij aan deze “leesbaarheid” en houden het karakteristieke zicht op bakens als de kerktoren in stand. Door het aanbrengen van boombeplantingen op de dijken wordt het karakteristieke dijkenpatroon geaccentueerd. Bij de jonge aanwaspolders wordt hiermee aangesloten op het beplanten van dijken op het grondgebied van Borsele.