Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.29 Wilhelminapolder en de Schenge

Dit is een zeer open landschap met een enorme weidsheid en een duidelijke structuur met grote kavels en rechte wegen en dijken. De bebouwing beperkt zich tot de kleine kern Wilhelminadorp, enkele solitaire boerderijen en twee kleine buurtschappen. Voorop staat het behouden van deze kenmerken van de open polder met de karakteristieke bebouwing. Zo dient Wilhelminadorp een compact dorp te blijven, duidelijk losliggend van het stedelijk gebied van Goes. Uitbreiding kan worden gezocht in de vorm van één of enkele buurtschappen zoals de Roode- en Blauwewijk. Dergelijke kleinschalige woonplekken op slim gekozen locaties kunnen juist het contrast benadrukken met de weidse polder.

De Schenge is de voormalige getijdegeul tussen het oude eiland Wolphaartsdijk en de Oude Zeedijk. Er wordt naar gestreefd de Wester- en Oosterschenge weer met elkaar verbinden tot een landschappelijke eenheid en de ecologische en recreatieve waarden van het gebied te versterken.