Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.27 Landschappen

De agrarische functie is een belangrijke motor van het buitengebied, zowel vanuit economisch als landschappelijk perspectief. Hiermee vormt deze sector een belangrijk onderdeel van de kracht van het Goese landschap. Om de agrarische sector te verbreden worden koppelingen gezocht met recreatie en landschapsontwikkeling. Daarnaast bestaat de wens om het landschap beter beleefbaar te maken door nieuwe recreatieve routes te ontwikkelen.

 

In het buitengebied worden verschillende typen landschappen onderscheiden, ieder met zijn eigen kenmerken. Deze verschillende landschappen wil de gemeente behouden en versterken, o.a. door te zoeken naar de juiste ontwikkeling op de juiste plek. Dit uitgangspunt is in het Landschapsontwikkelingsplan (2009) vastgelegd en verder uitgewerkt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt dit uitgangspunt meegenomen bij de weging van wenselijkheid, locatiekeuze en vormgeving.