Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.25 Spoorlijn

Goes heeft een NS intercitystation met directe verbindingen (halfuursdienst) met Middelburg/Vlissingen, Brabant en de Randstad. Behoud van deze directe verbindingen is het uitgangspunt. Door ontwikkelingen (WCT/VCT) in het Sloegebied is en zal het aantal goederentreinen dat door Goes rijdt fors toenemen. Daarmee neemt voor Goes ook de hinder toe: geluid, trilling en externe veiligheid zijn daarbij belangrijke items. Maar ook de barrièrewerking van het spoor wordt ernstiger naarmate de spoorovergangen langer gesloten blijven. De verminderde verkeersdoorstroming voor het spoorwegkruisend verkeer speelt een belangrijke rol bij de congestie in Goes. Het groepsrisico voor externe veiligheid vanwege het transport over het spoor is een punt van aandacht bij ontwikkelingen in de nabijheid van het spoor.