Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.24 Hoofdwegenstructuur

Autoverkeer in Goes wikkelt zich af via gebiedsontsluitingswegen die in een ring rond/door Goes liggen. Deze hoofdwegenstructuur is bedoeld om woonwijken, het centrum en de bedrijventerreinen goed bereikbaar te maken. Ze hebben een verkeersfunctie: verkeer vlot en veilig afwikkelen. Voor kruisend verkeer is er vooral aandacht voor de verkeersveiligheid. De overige wegen zijn erftoegangswegen. Op deze wegen heeft de verkeersfunctie verblijven het primaat.