Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.17 Cultuur

Kunst en cultuur staan niet op zich, maar zijn nauw verbonden met economie, onderwijs, toerisme, wonen en werken. Cultuur levert een bijdrage aan de aantrekkingskracht van het leefklimaat, aan de identiteit en dynamiek van een stad of dorp en is dus medebepalend of mensen in Goes willen wonen. Op het gebied van cultuur zijn er onder meer de Da Vinci bioscoop met vier zalen, theater de Mythe, podium ’t Beest (muziek, theater en film), het historisch museum De Bevelanden en de cultuur van de historische binnenstad met zijn monumenten.

 

Goes heeft de ambitie om van het Bleekplein een een cultuurplein te maken. Hierbij wordt gedacht aan het samenbrengen van diverse culturele instellingen (o.a. muziekschool), in de buurt van of rondom het Bleekplein, waarbij diverse samenwerkingsmogelijkheden denkbaar zijn. De identiteit van het Bleekplein zal in hoge mate bepaald worden door de aanwezigheid van het theater. In aanvulling hierop kunnen zowel profit (galerie, horeca) als non-profit, functies in de nieuwe gevelwanden worden opgenomen. Met name de diversiteit van de functies zal leiden tot een plein met verblijfskwaliteiten. De oostelijke wand is voor horeca (terrassen) de meest aantrekkelijke zijde.