Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.16 Zorgpark

De grote bestaande zorgvoorzieningen (het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en Emergis) zijn geclusterd in het Zorgpark. De zorgsector is één van de grootste werkgevers in Goes. Omdat Goes een centrumfunctie vervult voor de Bevelanden, en in een aantal opzichten voor heel Zeeland, zijn er veel zorgvoorzieningen. Hierdoor is het voorzieningenniveau hoog en kan er synergie tussen deze voorzieningen ontstaan. Na de realisatie van de nieuwe afslag A58 is deze locatie uitstekend bereikbaar.