Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.15 Onderwijs

Goes telt zo’n 35 scholen. Scholen, die de laatste jaren vaak samenwerkingsverbanden en fusies zijn aangegaan. De verwachting is dat er op termijn minder kinderen komen. In de gemeente Goes zal tot 2020 het aantal basisschoolleerlingen teruglopen met circa 16%. Bij het onderwijs speelt een vertragingsfactor. Eerst merkt de peuterspeelzaal de terugloop, vervolgens het basis- en daarna het voorgezet onderwijs. Bij het reageren op deze ontwikkelingen blijft de demografische trend onze leidraad. Er kan maar een klein beetje invloed op uitgeoefend worden op deze ontwikkelingen. In het beleid aangaande scholen moeten er uitgegaan worden van een teruglopende aantal leerlingen.

 

Belangrijke vraag voor de toekomst is de relatie tussen de afname van leerlingen en de spreiding en omvang van scholen. En natuurlijk hoe daarbij afdoende kwaliteit van onderwijs voor de leerling gegarandeerd kan worden. In het primair onderwijs hebben Brede scholen in multifunctionele accommodaties hun intrede gedaan. Goes heeft er twee; één in Ouverture en één in de Goese Polder. Er zal een derde brede school worden gebouwd in Wolphaartsdijk. Brede scholen bieden dagarrangementen en doorlopende leerlijnen aanbieden, en creëren synergie tussen onderwijs, zorg en leefbaarheid in de wijk, zoals de woonservicegebieden dat in de wijken doen met wonen, zorg en welzijn. Concentratie in brede scholen is het uitgangspunt.