Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.14 Concentratiegebied kantoren en onderwijs

Het Stationspark is de aangewezen locatie voor kantoren. Mede vanuit het mobiliteitsbeleid wordt er ingezet op verdere intensivering rondom dit OV-knooppunt. Kantoren geven per vierkante meter veel werkgelegenheid. Door de situering aan de rand van de binnenstad genereren ze ook omzet en levendigheid voor de binnenstad. In de Goese context is een optimale bereikbaarheid van de kantoren per auto van groot belang, vandaar dat de programma’s om de toegankelijkheid van de stad te vergroten van belang zijn voor de toekomst van het stationsgebied. Het stationsgebied vervult een belangrijke centrumfunctie op het gebied van onderwijs, niet alleen voor het voortgezet onderwijs maar ook voor het vervolgonderwijs. Het aanbod aan HBO-opleidingen is nog beperkt, maar hier liggen kansen voor uitbreiding in de vorm van satelliet- of nevenvestigingen. Gezien de sterke positie van Goes op het gebied van zorg en economie liggen hier vooral kansen. Het stationsgebied en omgeving is de ideale locatie voor het huisvesten van onderwijsinstellingen die leerlingen uit een bredere omgeving trekken.