Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.12 Bedrijventerrein in ontwikkeling

De nog beschikbare ontwikkelruimte bevindt zich in De Poel II, langs de A58. In een helder vormgegeven structuur liggen hier goed ontsloten kavels, toegerust met alle voorzieningen die wenselijk zijn op een modern bedrijventerrein. Glasvezel en coaxkabel voor het noodzakelijke digitale verkeer; ruime ontsluitingswegen voor toeleveranciers en vrij liggende fietspaden. Hier is in 2011 nog circa 15 hectare aan uitgeefbaar terrein beschikbaar. De verwachting is dat de resterende kavels in 2015 volledig zijn uitgegeven.