Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.11 Bedrijventerrein

Op deze locaties gaat het om de bedrijventerreinen waar geen ingrijpende veranderingen zijn voorzien. Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering en het versterken van de buitenruimte. Goes heeft nu circa 145 hectare aan bedrijventerrein. De kern van het aanbod van bedrijventerrein wordt gevormd door het bedrijventerrein De Poel dat is opgedeeld in vier aansluitende delen. Daarnaast zijn er het Havenindustrieterrein, Klein Frankrijk/Goese Poort en zijn verspreid over de dorpen enkele kleinere bedrijventerreinen aanwezig. Het bedrijventerrein De Poel II is met zijn kavels aan een waterpartij langs de snelweg het visitekaartje voor bedrijvig Zeeland. Naar verwachting zijn met name voor de oudere terreinen (Poel I en Eindewege I) in de toekomst extra inspanningen nodig om deze vitaal te houden.