Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.9 Woongebied in ontwikkeling

Dit betreft de gebieden die al bestemd zijn als toekomstig woongebied. Het gaat hierbij om de gebieden Mannee (380 woningen), Aria (350 woningen), Wolphaartsdijk Oost (40 woningen), Poelwijck (35 woningen) en Proefstation (36 woningen). Aparte vermelding verdient het project Goese Schans waar de gemeente in een samenwerkingsverband met marktpartijen een oud havenindustrieterrein wil omvormen tot een nieuw vitaal stadsdeel. Oorspronkelijk werd uitgegaan van invulling met voornamelijk woningbouw in een plan met circa 1800 woningen. Inmiddels wordt rekening gehouden met een langere looptijd en een grotere flexibiliteit aangaande de aantallen woningen en de mogelijke invulling met andere functies. Goese Schans noord, waar al met de bouw is gestart zal in ieder geval als woonwijk verder worden ontwikkeld.

Binnen het bestaande stedelijke gebied staan verder diverse kleinere invullocaties op de woningbouwplanning (totaal circa 600 woningen). Met de huidige plannen komt een breed en gedifferentieerd aanbod beschikbaar dat naar verwachting voldoende is om aan de toekomstige vraag te voldoen. Er is op dit moment geen noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe uitbreidingslocaties voor woningbouw.