Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.6 Woongebied

Bestaande woongebieden waar geen ingrijpende veranderingen zijn voorzien. Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering en het versterken dan wel vitaal houden van de buitenruimte. De aanpak van particulier bezit, klimaatneutrale bouw en de aanpak van aandachtslocaties in deze gebieden vragen de komende jaren aandacht.