Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.4 Woonservicegebieden

In 2040 wordt er in heel de gemeente een eenduidig en voor alle inwoners gelijk basisserviceniveau aan welzijn en zorg geleverd. Daarvoor is heel de gemeente opgedeeld in woonservicegebieden met een eigen, op de wensen van bewoners en gebruikers afgestemd aanbod aan wonen, welzijn en zorg. Een aantal gebieden is aangewezen voor een plusniveau aan diensten en voorzieningen. Deze wijken of dorpen beschikken over voorzieningen als een woonzorgcentrum, een wijkservicepunt, winkels, meer diensten en activiteiten voor mensen die hiervan gebruik maken, zoals senioren en mensen met een functiebeperking. Ook beschikken deze gebieden over een ruim aanbod aan geschikte woningen voor deze mensen.

Om dit serviceniveau in de basis voor alle inwoners van de gemeente en voor de genoemde wijken en dorpen met een hoger niveau te bieden, zal de komende tijd per gebied bekeken worden wat daarvoor nog nodig is.