Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes2040
Status:
Ontwerp
Status Datum:
29-02-2012

4.2 Binnenstad

De binnenstad kenmerkt zich door een grote diversiteit in voorzieningen. De economische en culturele vitaliteit maken de binnenstad tot het kloppend hart van stad en regio. Vanwege de vitaliteit zijn er voortdurend nieuwe kansen en ontwikkelingen die een plek willen of moeten krijgen. Delen van de binnenstad zijn overwegend in gebruik voor wonen maar met name in het compacte centrum is wonen ondergeschikt aan de diverse andere functies. Het streven is, middels wonen boven winkels, de woonfunctie in de binnenstad te vergroten. Nieuwe ontwikkelingen en initiatieven voor detailhandel worden zoveel mogelijk in de binnenstad gefaciliteerd. Het is daarbij van belang vast te houden aan de compactheid van het winkelgebied. Uitbreidingen van winkelaanbod moeten binnen de grenzen van het huidige kernwinkelgebied plaatsvinden, voornamelijk door herbestemming van vrijkomende panden. Op deze locaties en door samentrekking van panden kan aan de marktvraag naar schaalvergroting in de binnenstad tegemoet gekomen worden. Het functioneren als winkel en wandelgebied zou verder versterkt kunnen worden door de realisatie van een extra passage, in combinatie met de locatie Slot Ostende, die het Kolveniershof verbindt met de Singelstraat.

 

De identiteit van de binnenstad van Goes wordt in grote mate bepaald door de aanwezige monumenten en historische uitstraling. Het streven is de waardevolle elementen te beschermen en dit karakter te versterken. Het project Slot Ostende vormt daarin als één van de oudste historische plekken in Goes, een interessante uitdaging. In het Masterplan Binnenstad is ruim tien jaar geleden de binnenstad uitgebreid geïnventariseerd en zijn kaders neergezet voor de gewenste ontwikkelingen. Om ook in de toekomst juiste sturing te kunnen geven zal het Masterplan actueel gehouden moeten worden.