direct naar inhoud van 5.3 Gehanteerde bestemmingen
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

5.3 Gehanteerde bestemmingen

De bestemming Wonen is opgenomen voor de geplande woningen. Binnen het plangebied is gedifferentieerd tussen vrijstaande woningen, twee onder een kap en aaneengesloten en patiowoningen. Verder is de bestemming groen opgenomen voor het aanwezige of aan te planten groen en watervoorzieningen. De bestemming Tuin voor de tuinen bij de woningen en Verkeer voor de ontsluitingswegen. De bestemmingen komen alfabetisch aan bod.

Groen (G)

Alle bestaande en toekomstige groenvoorzieningen zijn bestemd tot Groen. Binnen de bestemming Groen zijn ook fiets- en wandelpaden en water toegestaan. Daarnaast zijn opritten voor aangrenzende woningen mogelijk.

Tuin (T)

De grond die niet tot het bouwvlak behoort wordt bestemd als Tuin. Binnen deze bestemming zijn alleen andere bouwwerken, geen overkappingen zijnde, toegestaan. Hierdoor zijn erfafscheidingen mogelijk binnen de bestemming.

Verkeer (V)

De bestemming Verkeer heeft betrekking op wegen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, sloten en watergangen, maar maakt ook pleinen, terrassen, jongerenontmoetingsplekken en afvalverzamelvoorzieningen mogelijk. Hiermee is ondergeschikte herinrichting van de openbare ruimte mogelijk zonder dat, onnodig, gedetailleerde bepalingen van het bestemmingsplan dergelijke ontwikkelingen in de weg staan en planherziening nodig zou zijn.

Op gronden met de bestemming Verkeer zijn naast niet voor bewoning bestemde gebouwen tevens terrasoverkappingen toegestaan.

Wonen-1 (W-1)

De grond met de bestemming Wonen is bestemd voor het wonen en bijbehorende erven, toegangs- en achterpaden. In dit bestemmingsplan is gekozen voor het opnemen van Wonen-1 om zowel vrijstaande als twee onder een kap woningen mogelijk te maken.

Door middel van het bouwvlak is aangegeven waar hoofdgebouwen en bijgebouwen (binnen het bouwvlak) zijn toegestaan.

Wonen-2 (W-2)

De grond met de bestemming Wonen is bestemd voor het wonen en bijbehorende erven, toegangs- en achterpaden. In dit bestemmingsplan is gekozen voor het opnemen van Wonen-2om zowel twee onder een kap als drie onder een kap woningen mogelijk te maken.

Door middel van het bouwvlak is aangegeven waar hoofdgebouwen en bijgebouwen (binnen het bouwvlak) zijn toegestaan.

Wonen-6 (W-6)

De grond met de bestemming Wonen is bestemd voor het wonen en bijbehorende erven, toegangs- en achterpaden. In dit bestemmingsplan is gekozen voor het opnemen van Wonen-6 om aaneengesloten woningen mogelijk te maken.

Door middel van het bouwvlak is aangegeven waar hoofdgebouwen en bijgebouwen (binnen het bouwvlak) zijn toegestaan.

Wonen-8 (W-8)

De grond met de bestemming Wonen is bestemd voor het wonen en bijbehorende erven en tuin. In dit bestemmingsplan is gekozen voor het opnemen van Wonen-8 voor patiowoningen.

In deze bestemming is het bouwvlak gelijk aan het bestemmingsvlak, om de bijzondere bouwvorm van de patiowoningen mogelijk te maken.

Ten behoeve van de regeling inzake bebouwing op een woonperceel is nagegaan welke ruimtelijke kenmerken op de plankaart aangegeven moeten worden en in de bestemmingsregeling moeten worden verwerkt.