direct naar inhoud van 4.1 Bereikbaarheid en parkeren
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

4.1 Bereikbaarheid en parkeren

Ontsluiting autoverkeer

Het plangebied Poelwijck is gelegen aan de oostkant van de kern 's-Heer Arendskerke. Via de Slotstraat en de Oude Rijksweg is er een verbinding met de gebiedsontsluitingsweg Nieuwe Rijksweg (N254). De Nieuwe Rijksweg gaat in westelijke richting over in de Sloeweg (N62). De N62 en N254 zijn wegen in het beheer van de provincie Zeeland en vormen samen de verbinding tussen Goes en Westerscheldetunnel. Deze verbinding heeft een aansluiting met de Rijksweg A58. Omdat het projectgebied nabij een gebiedsontsluitingsweg ligt die rechtstreeks aansluiting biedt op de A58, is de ontsluiting voor autoverkeer goed te noemen.

Fietsverkeer

Aan de westzijde van het projectgebied ligt de woonkern 's-Heer Arendskerke waar het fietsverkeer gemengd wordt met het overige verkeer. Omdat het hier erftoegangswegen betreft is sprake van een vormgeving volgens de principes van Duurzaam Veilig (overeenstemming tussen gebruik, vorm en functie). Via o.a. de Slotstraat en de Oude Rijksweg hebben fietsers aansluiting op de vrijliggende fietspaden die langs de Nieuwe Rijksweg (N254) liggen. Deze vrijliggende fietspaden zijn onderdeel van het provinciaal fietsnetwerk en vormen een verbinding tussen Goes en Middelburg. De ontsluiting voor het fietsverkeer is derhalve goed te noemen.

Openbaar vervoer

Op minder dan 400 meter van het projectgebied zijn aan de Oude Rijksweg twee bushaltes aanwezig. Vanaf deze bushaltes is het mogelijk 3 keer per uur richting het NS-station van Goes of richting het Tolplein van de Westerscheldetunnel te rijden. De buslijnen vormen dus directe verbindingen tussen twee openbaarvervoersknooppunten. Het bereik van de buslijnen die de kern 's-Heer Arendskerke aan doen kan als goed gekwalificeerd worden. De stopfrequentie ligt tussen 2 a 4 keer per uur en wordt als redelijk gekwalificeerd.

Parkeren

De totale parkeerbehoefte van de 31 woningen in het projectgebied is tenminste 53 en ten hoogste 60 parkeerplaatsen. In tabel 4.1 is de parkeerbehoefte ten gevolge van de ontwikkeling weergegeven. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte van de beoogde woningen is gebruik gemaakt van CROW publicatie 1822. Hierbij is uitgegaan van de kencijfers die gelden voor een matig stedelijke situatie (CBS, 2007) en ligging in de rest van de bebouwde kom. Omdat 's-Heer Arendskerke een relatief kleine kern is met relatief weinig voorzieningen is aangenomen dat het autogebruik hoger is dan gemiddeld. Een behoefte van 55 parkeerplaatsen is daarom reëel.

Tabel 4.1. Parkeerbehoefte Poelwijck

woningen   aantal   norm   norm   totaal  
      min.   max.   Min.   max.  
2 onder 1 kap   10   woning midden   1,7   1,9   17   19  
rijwoningen   8   woning goedkoop   1,4   1,7   11,2   13,6  
patio bungalows   6   woningen duur   1,9   2,1   11,4   12,6  
vrijstaande woningen   7   woningen duur   1,9   2,1   13,3   14,7  
          52,9   59,9  

Conclusie

De ontsluiting van de projectlocatie is goed. Binnen het plangebied is op eigen terrein en deels in de openbare ruimte plaats voor 47 parkeerplaatsen. Het overige deel van de behoefte aan parkeerplaatsen (8) zal deels een plaats vinden langs de Wissekerkseweg en deels bij het nieuw te ontwikkelen woonzorgcomplex.