direct naar inhoud van 2.2 Projectbeschrijving
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

2.2 Projectbeschrijving

Het totale terrein van het bestaande zorgcentrum Poelwijck wordt opgedeeld in twee delen. Deze twee delen zijn van elkaar gescheiden door een nieuw aan te leggen weg in het verlengde van de Jonkerstraat. Ten oosten van deze nieuwe weg wordt het nieuwe zorgcentrum gebouwd, ten westen daarvan komen de nieuwe woningen waar deze bestemmingsplanherziening op is gericht. In figuur 2.2 is het structuurplan opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99_0003.jpg"

Figuur 2.2. Structuurplan (ontwerp: Oomen Architecten)

Stedenbouwkundig plan

Langs de randen van het woongebied zijn vrijstaande en geschakelde woningen gelegen. Door de losstaande bebouwing ontstaat een groen straatbeeld hetgeen het dorpse beeld ten goede komt. De schuine kappen op de woningen dragen hierin bij. In het middengebied is een intiemere en meer steenachtige woonsfeer gezocht. De bebouwingsvorm met platte daken wijkt af van het gangbare dorpsbeeld. Het gebied krijgt daarmee een eigen sfeer.

Zowel in de stedenbouwkundige opzet van het plan als in de architectonische uitwerking is aansluiting gezocht bij de waarden die het dorpsbeeld van 's-Heer Arendskerke bepalen: schaal, maat, materiaal, bebouwingsdichtheid en diversiteit.

De maximale bouwhoogte van de vrijstaande woningen en de twee-onder-één-kappers bedraagt twee bouwlagen met een kap. De patiowoningen bestaan uit één laag met een eventuele opbouw voor maximaal 50% van het bouwvlak aan de voorzijde. De rijtjeswoningen bestaan uit twee lagen met een plat dak. De gedifferentieerdheid van de bebouwing speelt in op de behoefte in het dorp om voor verschillende leeftijdscategorieën en leefstijlen woningen aan te bieden. De beschikbare grond wordt op een zodanige manier benut dat er een intensivering ontstaat in het ruimtegebruik zonder de specifieke identiteit van het dorp geweld aan te doen.

Alle woningen, behalve de patiowoningen, hebben een tuin. Dit levert een bepaalde mate van groen op die past in het karakteristieke beeld van het dorp. Aan de zijde van de Wissekerkseweg is er speciaal een brede openbare groenstrook opgenomen om aan de rand van het dorp een zachte overgang te maken naar het landelijke gebied.

Ten aanzien van parkeren is het uitgangspunt dat de parkeerbehoefte zoveel mogelijk wordt opgevangen op eigen terrein. Daarnaast worden op verschillende plekken parkeervelden gerealiseerd om ook in de openbare ruimte over voldoende parkeerruimte te beschikken.

Bij een duurzame ontwikkeling hoort ook veiligheid. De ligging van de woningen draagt bij aan een goede controle op het openbare gebied. De toegang tot de garages / carporten zal eventueel door middel van een toegangspoort worden afgesloten zodat hier geen onveilige plek zal ontstaan. Goede openbare verlichting en een doordacht groenplan zullen de mate van sociale veiligheid versterken.

Tussen de Wissekerkseweg en de woningen aan de zuidzijde van het plangebied wordt een groene strook aangelegd, waarin de bestaande watergang is geïntegreerd. Deze invulling met water en groen geeft een extra dimensie aan de beleving van de directe woonomgeving.