direct naar inhoud van 1.2 Geldende planologische regeling
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

1.2 Geldende planologische regeling

Voor de betreffende gronden is het bestemmingsplan "'s-Heer Arendskerke" van kracht, dat is vastgesteld op 18 juli 1991. De gronden van de projectlocatie zijn hoofdzakelijk bestemd tot "Bijzondere doeleinden met bijbehorende erven". Delen aan de noord- en zuidkant van de locatie zijn bestemd tot "Tuin". Het initiatief voorziet in de bouw van reguliere woningen en past daardoor niet in het geldende plan. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is daarom een daarop toegespitste planologische procedure noodzakelijk.