direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

1.1 Aanleiding en doel

Zorgcentrum Poelwijck in 's-Heer Arendskerke gaat een nieuw zorgcentrum realiseren op de huidige locatie aan de Slotstraat. Het zorgcentrum wordt ten opzichte van het bestaande gebouw verkleind, waardoor een gedeelte van het perceel vrijkomt voor een nieuwe invulling. Marsaki wil deze vrijkomende ruimte invullen met reguliere woningen. Deze ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Voor de realisering van de nieuwe woningen is daarom een planologische procedure nodig. De gemeente Goes wil medewerking verlenen aan het initiatief met een bestemmingsplanherziening. De nieuwe ontwikkelingen op de locatie van Zorgcentrum Poelwijck worden hierin opgenomen. Het woongebied krijgt de naam Oosthof. In figuur 1.1 is globaal de ligging van het plangebied weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99_0001.jpg"

Figuur 1.1. Ligging plangebied (bron:maps.google.nl)