direct naar inhoud van Artikel 9 Wonen-4
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

Artikel 9 Wonen-4

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, tuinen en water.

9.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

9.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden als patiowoning gebouwd;
 • c. 20 m² van het bouwvlak mag niet worden bebouwd;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • e. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • f. een 2e bouwlaag is uitsluitend toegestaan aan de voorzijde van het perceel voor 50% van het bouwperceel.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m.

9.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met een maximum van 40 m²;
 • b. ten behoeve van parkeren dient voorzien te worden in tenminste 2 parkeerplaatsen per woning;
 • c. bij vrijstaande en twee - aaneengebouwde woningen dient tenminste 1 parkeerplaats op het eigen perceel te worden gerealiseerd.