direct naar inhoud van Artikel 7 Wonen-2
Plan: Goes Oosthof te 's-Heer Arendskerke
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0664.BPHA07-VG99

Artikel 7 Wonen-2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water.

7.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

7.2.1 Algemeen

de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 50% van het zij- en achtererf met een maximum van 40 m².

7.2.2 Hoofdgebouwen
 • a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden ten hoogste drie-aaneen gebouwd, met dien verstande dat een vrijstaand hoofdgebouw ook is toegestaan indien deze wordt gebouwd tegen een aan- en uitbouw op het naastgelegen bouwperceel;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • e. aan de zijde waar het hoofdgebouw niet wordt gebouwd aan het hoofdgebouw of aan- of uitbouw op het naastgelegen bouwperceel bedraagt de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 3 m.

7.2.3 Aan- en uitbouwen
 • a. aan- en uitbouwen zijn uitsluitend toegestaan op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn;
 • b. de afstand van aan- en uitbouwen tot perceelsgrenzen bedraagt 0 of ten minste 1 m;
 • c. de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m;
 • d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • e. de diepte van aan- en uitbouwen, gemeten vanuit de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten hoogste 2,5 m.

7.2.4 Bijgebouwen
 • a. de afstand van bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 1 m;
 • b. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 4 m.

7.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m.

7.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met een maximum van 40 m².
 • b. Ten behoeve van parkeren dient voorzien te worden in tenminste 1,55 parkeerplaatsen per woning bij de aaneen gebouwde woningen, 1,8 parkeerpaatsen bij twee-aaneen gebouwde woningen en 2,0 parkeerplaatsen bij vrijstaande woningen.
 • c. Bij vrijstaande en twee - aaneengebouwde woningen dient tenminste 1 parkeerplaats op het eigen perceel te worden gerealiseerd.