HOOFDSTUK 9 Maatschappelijke toetsing en overleg

 

De gemeente betrekt de bevolking bij de voorbereiding van plannen op ruimtelijk gebied. Het ontwerp van het bestemmingsplan zal in verband daarmee gedurende zes weken op het gemeentesecretariaat ter inzage liggen. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder zowel mondelinge als schriftelijke zienswijzen naar voren worden gebracht.

 

Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure is eveneens inspraak opgezet. Het voorontwerp bestemmingsplan zal gedurende 4 weken ter inzage worden gelegd.