1. DOCUMENT
  1. Regels
   1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
    1. Artikel 1 Begrippen
    2. Artikel 2 Wijze van meten
   2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
    1. Artikel 3 Groen
     1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 3.2 Bouwregels
     3. 3.3 Nadere eisen
    2. Artikel 4 Recreatie
     1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 4.2 Bouwregels
     3. 4.3 Nadere eisen
    3. Artikel 5 Tuin
     1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 5.2 Bouwregels
     3. 5.3 Specifieke gebruiksregels
    4. Artikel 6 Verkeer
     1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 6.2 Bouwregels
     3. 6.3 Nadere eisen
    5. Artikel 7 Water
     1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 7.2 Bouwregels
     3. 7.3 Afwijking van de bouwregels
     4. 7.4 Specifieke gebruiksregels
    6. Artikel 8 Wonen
     1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 8.2 Bouwregels
     3. 8.3 Nadere eisen
     4. 8.4 Specifieke gebruiksregels
     5. 8.5 Wijzigingsbevoegdheid
    7. Artikel 9 Waarde - Natuur en landschap
     1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 9.2 Bouwregels
     3. 9.3 Afwijking van de bouwregels
     4. 9.4 Specifieke gebruiksregels
     5. 9.5 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden
    8. Artikel 10 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
     1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
     2. 10.2 Bouwregels
     3. 10.3 Afwijking van de bouwregels
     4. 10.4 Wijzigingsbevoegdheid
   3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
    1. Artikel 11 Anti-dubbeltelbepaling
    2. Artikel 12 Algemene gebruiksregels
     1. 12.1 Gebruiksverbod
    3. Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
     1. 13.1 Afwijkingsbevoegdheid
    4. Artikel 14 Algemene wijzigingsregels
     1. 14.1 Geringe afwijkingen
    5. Artikel 15 Algemene procedureregels
     1. 15.1 Procedure bij toepassing wijzigingsbevoegdheid
   4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotbepalingen
    1. Artikel 16 Overgangsrecht
     1. 16.1 Overgangsrecht gebruik
     2. 16.2 Overgangsrecht bouwwerken
     3. 16.3 Afwijking overgangsrecht
     4. 16.4 Bestaande afstanden en andere maten
    2. Artikel 17 Slotregel