Artikel 17 Slotregel

 

Deze regels worden aangehaald als: regels van het bestemmingsplan “Goese Meer”