10.2 Bouwregels

 

Op de gronden mogen, met in achtneming van de op de verbeelding aangegeven aanduidingen, de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 

a. gebouwen;

b. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

 

10.2.1 Gebouwen in de kernzone

Voor het bouwen van gebouwen in de kernzone gelden de volgende bepalingen:

a. gebouwen mogen op deze gronden, met inachtneming van de op de kaart aangegeven

nadere aanwijzingen, uitsluitend ten dienste van de in lid 10.1 genoemde doeleinden

worden gebouwd;

b. de hoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 6.00 m.

 

10.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in de kernzone

Voor het bouwen van andere bouwwerken in de kernzone gelden de volgende bepalingen:

a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen op deze gronden uitsluitend ten dienste van de in lid 10.1 genoemde doeleinden worden gebouwd;

b. de hoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2.00 m.

 

10.2.3 Gebouwen in de beschermingszone

Voor het bouwen van gebouwen in de beschermingszone gelden de volgende bepalingen:

a. de hoogte van gebouwen, die ten dienste van de in lid 10.1 genoemde doeleinden worden gebouwd, bedraagt ten hoogste 6.00 m;

b. de afstand van gebouwen, die ten dienste van de in lid 10.1 genoemde doeleinden worden gebouwd, tot de bestemmingsgrens dient ten minste 5.00 m te bedragen;

c. er mogen gebouwen ten behoeve van de andere voor de gronden geldende bestemmingen worden gebouwd.

 

10.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde in de beschermingszone

Voor het bouwen van andere bouwwerken in de beschermingszone gelden de volgende

bepalingen:

a. de hoogte van andere bouwwerken, die ten dienste van de in lid 10.1 genoemde doeleinden worden gebouwd, bedraagt ten hoogste 2.00 m;

b. er mogen andere bouwwerken ten behoeve van de andere voor de gronden geldende bestemmingen worden gebouwd.