9.4 Specifieke gebruiksregels

 

Het is verboden de gronden te gebruiken in strijd met de bestemming, waartoe in ieder

geval wordt gerekend:

a. het omzetten van grasland in bouwland.