7.3 Afwijking van de bouwregels

 

7.3.1 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 7.2.4 sub b en toestaan dat een grotere hoogte wordt toegestaan, mits de hoogte ten hoogste 10.00 meter boven NAP bedraagt.