Artikel 27 Strafbepaling

 

27.1 Strafbepaling

 

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 15.4.1, 16.4.1 en 17.4.1 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten.