Artikel 24 Algemene wijzigingsregels

 

24.1 Geringe afwijkingen

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van geringe afwijkingen in het belang van een ruimtelijke of technisch beter verantwoorde plaatsing van gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde, of die noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein. Hierbij zijn verschuivingen van de bestemmingsgrens met maximaal 5.00 meter toelaatbaar.

 

 

24.2 Procedureregel

 

Bij het toepassen van de bevoegdheid als bedoeld in lid 24.1. zijn de algemene procedureregels van artikel 25 van toepassing.