• DOCUMENT
 • Regels
 • Artikel 1 Begrippen
 • Artikel 2 Wijze van meten
 • Artikel 3 Agrarisch
 • Artikel 4 Bedrijf
 • Artikel 5 Detailhandel
 • Artikel 6 Gemengd
 • Artikel 7 Groen
 • Artikel 8 Kantoor
 • Artikel 9 Maatschappelijk
 • Artikel 10 Recreatie
 • Artikel 11 Sport
 • Artikel 12 Verkeer
 • Artikel 13 Water
 • Artikel 14 Wonen
 • Artikel 15 Waarde- Archeologie 1
 • Artikel 16 Waarde- Archeologie 2
 • Artikel 17 Waarde- Archeologie 3
 • Artikel 18 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
 • Artikel 19 Anti- dubbeltelregel
 • Artikel 20 Algemene bouwregels
 • Artikel 21 Algemene gebruiksregels
 • Artikel 22 Algemene aanduidingsregels
 • Artikel 23 Algemene afwijkingsregels
 • Artikel 24 Algemene wijzigingsregels
 • Artikel 25 Algemene procedureregels
 • Artikel 26 Overgangsrecht
 • Artikel 27 Strafbepaling
 • Artikel 28 Slotregel