Gemeente:
Goes
Plannaam:
Goes Zuid
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
16-01-2013
 1. DOCUMENT
  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Bedrijf
   2. Artikel 4 Bos
   3. Artikel 5 Gemengd
   4. Artikel 6 Groen
   5. Artikel 7 Kantoor
   6. Artikel 8 Maatschappelijk
   7. Artikel 9 Verkeer
   8. Artikel 10 Water
   9. Artikel 11 Wonen
   10. Artikel 12 Leiding - Gas
   11. Artikel 13 Waarde- Archeologie 1
   12. Artikel 14 Waarde- Archeologie 2
  3. HOOFDSTUK 3 Algemene regels
   1. Artikel 15 Anti- dubbeltelregel
   2. Artikel 16 Algemene bouwregels
   3. Artikel 17 Algemene gebruiksregels
   4. Artikel 18 Algemene afwijkingsregels
   5. Artikel 19 Algemene wijzigingsregels
   6. Artikel 20 Algemene procedureregels
  4. HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotregels
   1. Artikel 21 Strafbepaling
   2. Artikel 22 Overgangsrecht
   3. Artikel 23 Slotregel
  5. HOOFDSTUK 5 Bijlagen